mércores, 6 de decembro de 2017

Olimpíada Matemática Galega 2018

Pode participar na olimpíada calquera estudante de Bacharelato que curse os seus estudios nun centro galego; excepcionalmete poderán participar estudantes da última etapa da ESO que acrediten especiais aptitudes así como integrantes do proxecto EsTalMat-Galicia
 http://www.usc.es/olympia/news.htm

Ningún comentario:

Publicar un comentario