sábado, 18 de outubro de 2014

Adan Lovelace no o Día da Ciencia en Galego


O 4 de novembro celebrarase o Día da Ciencia en Galego , onde se vai falar , entre outras cousas,  da ciencia da programación de ordenadores.  Unha das persoas homenaxeadas va i ser  Ada Lovelace é considerada como a primeira persoa en describir unha linguaxe de programación, incluso cen anos antes de que se fabricase o primeiro.computador.

Máis na prensa.

Outros relacionados coa programación e con este Día da Ciencia :
  Dennis Ritchie,  Alan Turing,  Richard Stallman

Ningún comentario:

Publicar un comentario