domingo, 9 de marzo de 2014

ROTA LITERARIA-GASTRONÓMICA AGAES 22 DE MARZO

Saída da Facultade de Matemáticas ás 10,30h. para comezar a Rota na Porta Faxeira coa lectura dunha cantiga de AFONSO EANES DO COTOM.
Logo de dar lectura á última cantiga da rota na Praza do Obradoiro (Praza de Hospital) de  JOAM VELAZ MARTIM retornamos á Facultadede Matemáticas ás 14h.
Ás 15 h. encontro gastronómico no Bar Mosqueiro en Vedra. Último día para anotarse 17 de marzo
ANOTADOS: Ana Serra 3; José Antonio 4; María Saez 4; Manuel López 3; Mary Conde 4; M. Carmen Quinteiro 3; M. José Abad 3;  Marina Lage 1; Anxo 3

1 comentario: