domingo, 19 de xaneiro de 2014

Un matemático nos billetes de 2000 pesetas

José Celestino Mutis (1732-1808), foi sacerdote, botánico e matemático . Traballlou como médico durante catro anos no hospital de Cadiz. Dirixíu a Real Expedición Botánica ao Reino de Nova Granada ( Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela. algo de Perú, Brasil e Guiana).
 A Expedición iniciouse en 1783 e prolongándose durante uns 30 anos.
En Botánica: estudou a flora do seu contorno e fixo unha marabillosa colección de debuxos da flora grancolombiana
En Lingüística: estudou as linguas indíxenas do seu contorno e, entre outras actividades, elaborou unha serie de vocabularios elementais (100 palabras de cada idioma indíxena) por encarga do rei Carlos III. O rei respondía coa súa petición a Mutis á demanda da tsarina Catalina a Grande, que lle pedira vocabularios das linguas faladas en todos os seus reinos para facer un monumental Dicionario de todas as linguas del mundo. Este dicionario publicouse, pero os recompiladores tiveron a mala idea de facelo por orde alfabética, polo que resulta case imposíbel de consultar.
En Tecnoloxía: fixo importantes achegas a procesos industriais, tales como a minaría da prata e a destilación do ron.

Aparte do billete antigo español de 2000 ptas, tamén aparece no de 200 pesos de Colombia

Ningún comentario:

Publicar un comentario