martes, 17 de decembro de 2013

Desafío matemático - Un número curioso

Un compañeiro da Asociación mándanos unha nova recollida no xornal do EL PAÍS    sobre un "desafío matemático extraordinario" que propón a Real Sociedad Matemática Española . 

O equipo que prepara os desafíos matemáticos decidiu abonarse durante todo o ano a un número da Lotería. Para elixir ese número, que debe estar comprendido entre o 0 e o 99.999, puxeron  como condición que tivese as cinco cifras distintas e que, ademais, cumprise algunha outra propiedade interesante. Finalmente conseguiron  un número que ten a seguinte propiedade: si  se numeran  os meses do ano do 1 ao 12, en calquera mes do ano ocorre que ao restar ao noso número de lotería o número do mes anterior, o resultado é divisible polo número do mes no que esteamos. E isto sucede para cada un dos meses do ano.

É dicir, si chamamos L ao noso número, temos por exemplo que en marzo L-2 é divisible entre 3 e en decembro L-11 é divisible entre 12.

O reto que suscita é que  hai que dicir  a que número de Lotería se está  abonado tendo que explicar por que ou como fixestes para  atopalo.

OBSERVACIÓNS IMPORTANTES. Insisten  en que é importante que facer chegar xunto co número o razoamento de como  se achou dito número. Non se considerarán válidas as respostas que dean só o número ou que o atoparon probando todos un a un (a man ou cun ordenador).

Ningún comentario:

Publicar un comentario